Ana Sayfa Yap | Sık Kullanılanlara Ekle 

 ANA SAYFA    |    HAKKIMIZDA    |    HİZMETLERİMİZ    |    KONYA VERGİ DAİRESİ    |    KONYA SMMM ODASI    |    İLETİŞİM

 GÜNCEL MEVZUATTAKİ GELİŞMELER: Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.08.2014)      Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19.08.2014)      Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (19.08.2014)      4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2014/6706) (18.08.2014)      İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenen Sigortalılar İçin Genel Sağlık Sigortası Bilgilendirme Yazıları (16.08.2014)      Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (14.08.2014)      Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7) (14.08.2014)      SGK Genelgesi 2014/20 (Adli Vaka ve Trafik Kazası İşlemleri Hk.) (13.08.2014)      Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik (09.08.2014)      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 437) (07.08.2014)      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 347)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 438) (07.08.2014)      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 439) (07.08.2014)      Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06.08.2014)      Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2014/6588) (06.08.2014)      İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (BKK 2014/6692) (04.08.2014)      SGK Genelgesi 2014/22 (Aylık Bağlandıktan Sonra Yurt Dışında Çalışanlar Hk.) (01.08.2014)      Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 68 (Ba-Bs Süre Uzatımı Hk.) (26.07.2014)      KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (26.07.2014)      Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezi İle Temel Eğitim ve Staj Merkezi Şubelerinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge (26.07.2014)      Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (2014/6572) (26.07.2014)     

    ANA SAYFA
    HAKKIMIZDA
    HİZMETLERİMİZ
    YAZILARIM
    GÜNCEL YAZI VE YORUMLAR
    GÜNCEL MEVZUAT
    MUHASEBE STANDARTLARI
    EKONOMİ HABERLERİ
    KANUNLAR
    MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞLERİ
    SİRKÜLER
    KANUN HÜK. KARARNAMELER
    BAKANLAR KURULU KARARLARI
    DIŞ TİCARET MEVZUATI
    DANIŞTAY KARARLARI ARAMA
    YARGITAY KARARLARI
    ÜCRETSİZ PROGRAMLAR
    MÜKELLEF HAKLARI
    FAYDALI LİNKLER
    ZİYARETÇİ DEFTERİ
    İLETİŞİM FORMU
  E-BİLGİLENDİRME PANOSU
Mükelleflerin kullanacağı vesikaları bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüklerinden izin almaksızın , noterden tasdik ettirmek veya anlaşmalı matbaalara bastırmak suretiyle tedarik ederek kullanabilecekleri hakkında. devamı

  TİCARET SİCİL GAZETESİ
- Ünvan Sorgulama
- Gazete Görüntüleri ve İndeks Bilgileri Sorgulama
- Ünvan Sorgulama
(TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)devamı

  EKONOMİ HABERLERİ
 

  PRATİK LİNKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
YAZILARIM

50 VE ÜZERİ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN SORUMLULUKLARI ARTMIŞTIR

 

Bilindiği üzere daha önceden İşyeri sağlık ve Güvenlik Birimleri yönetmeliği yayınlanarak yürürlüğe girmişti.Bu Yönetmeliğin işyerlerinde uygulanmasıyla ilgili olarak 09.12.2009 tarihinde yine uygulama tebliği yayınlanmış bulunmaktadır.

 

Buna göre,4857 sayılı İş Kanunu kapsamında devamlı olarak 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan iş yerlerinde en az bir İŞ YERİ HEKİMİ ayrıca sanayiden sayılan işlerin yapıldığı yerlerde de bir İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI çalıştırma zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır.

Ayrıca bu yönetmelik ve uygulama tebliğine göre devamlı olarak 50 ve üzeri işçi çalıştırılan işyerlerinde İş sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini icra etmek üzere işyeri tehlike derecesine göre ve işçi sayısına göre İŞYERİ SAĞLIK ve GÜVENLİK BİRİMİ kurulması da gerekmektedir.Bu uygulama bazı sıkıntıları da beraberinde getirecektir.Tabi bu sıkıntıları da ancak işin uygulama aşamasında karşımıza çıkacağı kaçınılmazdır.Şimdi bu konuları kısa da olsa irdelemeye çalışalım.

 

İŞYERİ SAĞLIK ve GÜVENLİK BİRİMİ

 

İşyerinde kurulacak bu birimin amacına ulaşabilmesi için mutlaka işyerinde bir İŞYERİ HEKİMİ  bulundurulmak zorundadır.Ayrıca yukarıda da zikredildiği gibi yine sanayiden sayılan işyerlerinde bir İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ görevlendirilmesi gerekmektedir.Bu görevlendirme artık bir sözleşme ile periyodik zamanlarda mı yapılacak veya işverenin isteği doğrultusunda devamlı işyerinde mi istihdam edilecek bu konuda karar işverene ait olacaktır.

Bütün bunların dışında 25.11.2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN “TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ TEBLİĞİ”  ile de işyerleri üç ayrı sınıfa ayrılmış bulunmaktadır.

 

Buna göre;Tehlikeli  İşyerleri     -    Az tehlikeli İşyerleri     ve    Çok Tehlikeli İşyerleri  olmak üzere iş yerleri de kategorilere ayrılmış bulunmaktadır.işyerinde koruyucu sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak üzere işveren tarafından iş yeri hekimi dışında diğer sağlık personeli de görevlendirilebilecektir.

 

Şöyle ki;

1-Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 1000 ve daha fazla işçi çalıştıran,

2-Tehlikeli sınıfta yer alan ve 750 – 999 arası işçi çalıştıran,

3-Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 500 – 749 arası işçi çalıştıran  işverenler,iş yerlerinde İŞYERİ SAĞLIK ve GÜVENLİK BİRİMİ kurmak zorundadır.Bu iş yerlerinde İş Yeri hekimi ve sanayiden sayılan işlerde ise İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI  Tam gün çalıştırılmak zorundadır.

Tehlike derecesine göre yukarıda belirtilen sayıların altında işçi çalıştıran işverenler ise İş sağlığı ve Güvenliği hizmetinin tamamını dışarıdan yani yine sözleşme yaparak periyodik zamanlarda işyerlerini kontrol etmek amacıyla hizmet aldığı takdirde İşyerlerinde bir İlkyardım ve Acil Müdahale Odası ve İLKYARDIMCI  istihdam etmek zorundadırlar.

 

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulması zorunlu olan işyerlerinden ,az tehlikeli sınıfta yer alan ve 1000’ e kadar işçi çalıştıran işyerlerinde,Tehlikeli sınıfta yer alan ve 750 ye kadar işçi çalıştıran işyerlerinde ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 500 e kadar işçi çalıştıran iş yerlerinde, işverenlerin sağlık ve güvenlik hizmeti verme yükümlülüklerinin tamamını ORTAK SAĞLIK ve GÜVENLİK BİRİMLERİNDEN  hizmet almak suretiyle yerine

getirmeleri durumunda, İşyerlerinde bir ilk yardım ve acil müdahale odası ve ilk yardım yönetmeliğinde belirtilen sayıda İLK YARDIMCI  olması kaydıyla BİNA ve DONANIM ŞARTI aranmayacaktır.Bu hükmün böyle olmasına rağmen yine de bu güvenlik uzmanları işverenden bu konuda mutlaka gerekli donanımı isteyeceklerdir.

 

SONUÇ OLARAK;Yukarıda da kısa ve öz olarak anlatılmaya çalışıldığı üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında bulunan iş yerlerinde devamlı olarak 50 ve üzeri işçi çalıştırılması halinde uyulması gereken kurallar ve yapılması gereken işler mevcut bulunmaktadır.Tabii buna  sadece yapılması gereken iş ve işlemler boyutundan bakmak yetmiyor haliyle bu uygulamanın bir de maddi boyutunu ve işverene getirdiği külfeti de düşünmek zorundayız.

 

Bu iş ve işlemleri yaptırmak için mutlaka ehil kişi yada kurumsal firmalarla çalışmak gerekecektir.Bunların da ayrıca maddi olarak getireceği yükü işveren olarak düşünmek ve ona göre adımlarımızı atmak zorundayız.Bir de burada bu işleri tebliğde belirtildiği gibi A sınıfı Güvenlik Uzmanına verileceğinden bahsedildiği için bu durum oldukça zor ve zahmetli olacaktır.Bu nedenle işyerlerinde şayet varsa bu konuda eğitimli MAKİNE MÜHENDİSİ-ELEKTRİK MÜHENDİSİ ve İNŞAAT MÜHENDİSİ  istihdam edip (zaten sanayi işletmelerinde bunlardan en az birisi istihdam edilmektedir.)özellikle İş Güvenliği konusunda kısa bir eğitimle bu insanlara verilmesi daha uygun olacaktır diye düşünüyorum.

 

Saygılarımla   


  SMMM - BAĞIMSIZ DENETÇİ MEHMET ÇİÇEKDAĞ

 Adres: Hazım Uluşahin İş Merkezi B Blok 2. Kat 209 Selçuklu/KONYA
 Telefon: 0 332 237 63 97 / 237 86 62
 Gsm: 0 533 762 00 42
 Faks: 0 332 237 32 44
 E-Posta: info@mehmetcicekdag.com

 
Tüm Hakları Saklıdır. © 2007. www.mehmetcicekdag.com

 

Web Tasarım: 
www.MuhasebeTR.com