Ana Sayfa Yap | Sık Kullanılanlara Ekle 

 ANA SAYFA    |    HAKKIMIZDA    |    HİZMETLERİMİZ    |    KONYA VERGİ DAİRESİ    |    KONYA SMMM ODASI    |    İLETİŞİM

 GÜNCEL MEVZUATTAKİ GELİŞMELER: Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2014/6746) (13.09.2014)      Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/6) (13.09.2014)      Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (TASLAK) Seri No:11 (13.09.2014)      Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/128, K: 2014/66 Sayılı Kararı (12.09.2014)      Anayasa Mahkemesinin 22/5/2014 Tarihli ve E: 2014/17, K: 2014/97 Sayılı Kararı (12.09.2014)      Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2014/85, K: 2014/103 Sayılı Kararı (12.09.2014)      Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115) (12.09.2014)      6552 Sayılı Torba Kanun: İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (11.09.2014)      Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.09.2014)      Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ (08.09.2014)      Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ (08.09.2014)      Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (08.09.2014)      Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (08.09.2014)      Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1a) (05.09.2014)      Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (30.08.2014)      Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64) (27.08.2014)      SGK Genelgesi 2014/23 (İstirahat Raporlarında Onay Şartı Hakkında) (26.08.2014)      İşyeri Bildirgesinin e-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin SGK Duyurusu (26.08.2014)      Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 21/8/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/26] Sayılı Kararı (26.08.2014)      Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13) (25.08.2014)     

    ANA SAYFA
    HAKKIMIZDA
    HİZMETLERİMİZ
    YAZILARIM
    GÜNCEL YAZI VE YORUMLAR
    GÜNCEL MEVZUAT
    MUHASEBE STANDARTLARI
    EKONOMİ HABERLERİ
    KANUNLAR
    MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞLERİ
    SİRKÜLER
    KANUN HÜK. KARARNAMELER
    BAKANLAR KURULU KARARLARI
    DIŞ TİCARET MEVZUATI
    DANIŞTAY KARARLARI ARAMA
    YARGITAY KARARLARI
    ÜCRETSİZ PROGRAMLAR
    MÜKELLEF HAKLARI
    FAYDALI LİNKLER
    ZİYARETÇİ DEFTERİ
    İLETİŞİM FORMU
  E-BİLGİLENDİRME PANOSU
Mükelleflerin kullanacağı vesikaları bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüklerinden izin almaksızın , noterden tasdik ettirmek veya anlaşmalı matbaalara bastırmak suretiyle tedarik ederek kullanabilecekleri hakkında. devamı

  TİCARET SİCİL GAZETESİ
- Ünvan Sorgulama
- Gazete Görüntüleri ve İndeks Bilgileri Sorgulama
- Ünvan Sorgulama
(TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)devamı

  EKONOMİ HABERLERİ
 

  PRATİK LİNKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
YAZILARIM

TEVKİFATLI İŞLEMLERDE KDV UYGULAMASI VE MUHASEBE KAYDI ÖRNEĞİ;

3065 Sayılı KDVK.nun 9 ncu maddesinde;Gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf  olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığı'na yetki verilmiştir.bakanlık bu yetkiye istinaden bu güne kadar değişik mal ve hizmet grupları için bir çok düzenleme yapılmıştır.

11 Temmuz 2006 tarih ve 26225 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 99 Seri nolu KDVçGenel Tebliğinin (5.2) bölümünde özetle aşağıdaki düzenleme yapılmıştır.Buna göre; daha önceden 91 Seri nolu KDV.Genel Tebliğinde yapılan düzenlemede 1/3  olan Tevkifat oranı 99 Seri nolu tebliğin yayımını izleyen üçüncü günden itibaren  kapsama giren YAPIM İŞLERİ dolayısıyla düzenlenecek fatura vb.belgelerde gösterilen bedel üzerinden hesaplanan KDV.nin 5/6 sı İŞİ YAPANLARA ÖDENECEK, 1/6 sı ise İŞİ YAPTIRAN KURUM,KURULUŞ VEYA İŞLETMELER TARAFINDAN 2 nolu KDV Beyannamesi ile SORUMLU SIFATIYLA ÖDENECEKTİR.

ÖRNEK:100 bin YTL tevkifata tabi bir iş için KDV Oranının % 18 ve tevkifat oranının 1/6 olduğunu dikkate alırsak,Fatura şu şekilde düzenlenecektir.

İşlem Bedeli...........................................: 100,00.-                              Muhasebe Kaydı

Hesaplanan KDV..................................:    18,00.-                    1-           120 Alıcılar Hesabı                115,00     

Toplam..................................................:  118,00.-                                                     600 Hesap                                         100,00

(-)Tevkif edilen Kdv(18/3)..................:      3,00.-                                                     391 hesap                                            15,00 

Tahsil edilecek tutar..........................:  115,00.-                                    tevkifatlı ft.nın satış kaydı

Beyan Edilecek KDV..........................:     15,00.-                                ............................................../........................................................

                                                                                                       2-       192 Hesap                                         3,00.-

                                                                                                                                             391 Hesap                                     3,00.-

                                                                                                                   Tevkif edilen KDV.nin defter kaydı

                                                                                                                 .............................................../.......................................................

3-    *İade ile ilgili evrak ve belgeler ilgili vergi dairesine tevkif edilen KDV.nin iadesi için intikal ettirildiğinde ise aşağıdaki kayıt yapılır:

                                                 136  Hesap              3,00.-

                                                                        192 hesap                  3,00.-

4-*İade veya mahsup işlemi Gerçekleştiğinde ise;

                  100-102-360-361 Hesaplardan İlgili olanı       3,00.-

                                                         136 Hesap                                     3,00.-

...................................................................................................................................../............................................................................................

Yukarıdaki işlem malı satan kişi-kurum veya kuruluşun yapacağı muhasebe kaydı idi.Aşağıda da bu malı alan ALICININ YAPACAĞI MUHASEBE KAYDINIn nasıl yapılacağına bakalım;

150 - 153 Hesap                  100,00.-

191 Hesap                               18,00.-

                        320 Satıcılar Hesabı                      115,00.-

                       360 Ödenecek Ver.Ve Kes.               3,00.-    şeklinde yapılır ve 2 nolu KDV beyanı ile beyan edilerek ödenir.

Sonuç olarak ;Tevkifatlı işlemlerde ilgili tebliğler gereği İADE VE MAHSUP İŞLEMİ MÜMKÜNDÜR.Burada önemli olan 3065 sayılı KDVK.nunda yazılı haller dahilinde tüm tarafların sorumluluğunu yerine getirmesi önem arzetmektedir.

MEHMET ÇİÇEKDAĞ

SMMM

 

KAYNAKLAR:

Muhasebe TR Kaynakları

Apak YMM

3065 sayılı KDVK nu ve Genel Tebliğleri


  SMMM - BAĞIMSIZ DENETÇİ MEHMET ÇİÇEKDAĞ

 Adres: Hazım Uluşahin İş Merkezi B Blok 2. Kat 209 Selçuklu/KONYA
 Telefon: 0 332 237 63 97 / 237 86 62
 Gsm: 0 533 762 00 42
 Faks: 0 332 237 32 44
 E-Posta: info@mehmetcicekdag.com

 
Tüm Hakları Saklıdır. © 2007. www.mehmetcicekdag.com

 

Web Tasarım: 
www.MuhasebeTR.com